Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Kurukafa
Uygulanan Projeler
Proje Adı YOZGAT GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME PROJESİ
Proje Başlangıç / Süresi 12/1/2006 / 10  AY
Kısa Adı / Numarası YOGİYEM / BG-UE-B2004-22.020401-ELARG
Ortak Olan Kurum Kuruluşlar Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)-Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu
Çıktılar Tam zamanlı çalışan proje ekibi (3 kişi)
Yarı zamanlı personel (1 kişi)
Periyodik koordinasyon toplantıları (10 adet)
Danışman (1 kişi)
Eğitici kadro
Eğitim Başvuru formları
Hedef grubu veri tabanı
Hedef Kitle listesi (50 kişi)
Ofis Ekipmanları
Merkez ofis
Bilgisayarlar (10 adet) ve Projeksiyon Cihazı
Bilgisayarlı Eğitim sınıfı
Eğitim Koordinasyon toplantıları (10 adet)
Eğitim içerikleri ve program Eğitim Hizmeti (60 gün)
Eğitim alan toplam girişimci adayları (50 kişi)
Katılımcı Sertifikaları (50 adet)
Danışmanlık hizmeti (12 gün)
Tanıtım broşürü (500 adet)
Tanıtım toplantısı Bilgilendirme Toplantısı (2 adet) İnternet Sitesi
Aylık proje bülteni (500 adet / ay) Basın toplantıları (3 adet) Değerlendirme Raporu Proje Sonuç Konferansı
Uygulandığı İller YOZGAT
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı
Toplam Bütçe 82403 – Euro
Kullanılan Dış Kaynak 74163 -Euro
Kullanılan İç kaynak 8240 -Euro

Proje Adı YOZGAT SLOVENYA İLE AVUPA’YA AÇILIYOR
Proje Başlangıç / Süresi 12/14/2012 / 15  AY
Kısa Adı / Numarası  / CFCU/TR0135.03/02
Ortak Olan Kurum Kuruluşlar SLOVENYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Çıktılar 1- Hazırlık faaliyetleri / Proje ekibinin oluşturulması
 2- Slovenya’ya ön ziyaret (Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası proje ekibi tarafından gerçekleştirilen)
3- Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına eğitim programı düzenlenmesi
4- Eğitim ve atölye çalışmaları için Slovenya ziyareti  – Slovenya’nın ekonomisi – Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısı
5- Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda eğitim ve atölye çalışmaları – Yozgat ekonomik yapısı – Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısı – Önemli firmalara ve belirlenmiş yerlere ziyaretler (Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası proje ekibi tarafından gerçekleştirilen)
6- Yayınlar – Web Sitesi – Kitapçık – Broşür ve Afişler – Işıklı tabela ve Tabela
Uygulandığı İller YOZGAT
–Diğer
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
Slovenya
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program Sivil Toplum Diyalogu – AB – Türkiye Odaları Forumu-II: AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIĞI HİBE PROGRAMI 
Toplam Bütçe 100324 – Euro
Kullanılan Dış Kaynak 94361 -Euro
Kullanılan İç kaynak 5962 -Euro

Proje Adı İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
Proje Başlangıç / Süresi 3/19/2006 / 123  AY
Kısa Adı / Numarası  /
Ortak Olan Kurum Kuruluşlar 1) Müstakil Genç İş Adamları Derneği (MÜGİAD)
2) Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği
3) Yozgat Ticaret Borsası
Çıktılar 1) Girişimci Yetiştrime Merkezi Proejsi’nden mezun olmuş 23 başarılı girişimci
2) Başarı potansiyeli yüksek 23 girişimciye tahsis edilen 23 adet işlik
3) İşgem bünyesinde faaliyet gösterecek firmaların ortak kullanımlarına açık eğitim ve toplantı salonu
4) İşgem bünyesinde faaliyet gösteren firmalara pazarlama, finansman yönetimi, işletme becerilerileri vs. konularında danışmanlık desteği verecek 3 tam zamanlı personel
4) İşgem bünyesinde faaliyet gösteren firmalara pazarlama, finansman yönetimi, işletme becerilerileri vs. konularında danışmanlık desteği verecek 3 tam zamanlı personel
5) İşgem’de faaliyet gösteren firmaların ortak yönetimi, bilgi danışmanlı ve destek için tahsis edilen 1 müdür, 1 muhasebeci ve 1 pazarlama elemanı
6) İş Geliştirme Merkezi faaliyetleri için kurulumuş bir anonim şirket ve İŞGEM yönetimi için görev alan İcra Kurulu
7) Firmaların ortak kullanımına açık 3 adet bilgisyar ve internet bağlantısı, fotokopi, faks, yazıcı ve tarayıcı
8) Brüt alan büyüklüğü (metrekare): 3350 m², Net alan büyüklüğü (metrekare): 2340 m², Ortak kullanım alanı (metrekare): 234 m² İŞGEM Müdür Odası: 18 m² İdari Personel: 60 m² Eğitim Salonu: 78 m² WC ve Fotokopi, Faks bölümü: 78 m² olan İŞGEM binası
9) İşgem’de faaliyet gösteren firmalara İş Planı hazırlama, proje yönetimi döngüsü, TSE kalite yönetim sistemleri, dış ticaret, pazarlama vsç gibi konularda proje süresi boyunca verilmiş 12 adet eğitim
Uygulandığı İller YOZGAT
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program KOSGEB
Toplam Bütçe 564000 – Türk Lirasi
Kullanılan Dış Kaynak 564000 -Türk Lirasi
Kullanılan İç kaynak  -Türk Lirasi

Proje Adı PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLAMA ELEMANI YETİŞTİRME KURSU PROJESİ
Proje Başlangıç / Süresi 9/1/2008 / 3  AY
Kısa Adı / Numarası  /
Ortak Olan Kurum Kuruluşlar İş-Kur İl Müdürlüğü
Çıktılar • Projenin amaç ve hedeflerine uygun verilmiş sertifikalı eğitim
• Eğitim almış 60 adet kursiyer
Uygulandığı İller YOZGAT
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program İŞKUR
Toplam Bütçe 36000 – Türk Lirasi
Kullanılan Dış Kaynak 36000 -Türk Lirasi
Kullanılan İç kaynak  -Türk Lirasi

Proje Adı LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Proje Başlangıç / Süresi 10/30/2011 / 3  AY
Kısa Adı / Numarası  / TR72-11-DFD-01/06
Çıktılar Lisanslı Depoculuk İşletmesi Fizibilite Raporu
Uygulandığı İller YOZGAT
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Toplam Bütçe 40522 – Türk Lirasi
Kullanılan Dış Kaynak 36867 -Türk Lirasi
Kullanılan İç kaynak 3655 -Türk Lirasi

Proje Adı KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİYORUZ
Proje Başlangıç / Süresi 7/1/2016 / 12  AY
Kısa Adı / Numarası  / TRH1.3PREII/P03/167
Ortak Olan Kurum Kuruluşlar YOZGAT ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
YOZGAT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çıktılar Farkındalık faaliyetleriyle kayıtlı istidam konusunda bilinçlendirilmiş hedef gruplar
Kayıtdışı İstihdam Konulu seminer ve Dış Ticaret Eğitimi verilmiş 100 işletme
30 başarılı üniversite öğrencisine iştirakçi firmalarda staj imkanı
30 başarılı üniversite öğrencisine iştirakçi firmalarda staj imkanı
Belirlenmiş oda üyemiz firmalarla yapılacak yurt içi teknik gezi (İstanbul ve İzmir’de belirlenmiş örnek firmalara)
Proje ortaklarımız ve proje ekibiyle yapılacak yurt dışı teknik gezisi (Avusturya)
İyi Uygulama Modelleri Raporu kitapçığı(1500 adet)
Açılış ve kapanış toplantıları
ALO 170 SSS kitapçığı  (5000 adet)
El kitapçığı ve proje bülteni (5000 adet)
Proje süresi boyunca yayında olacak internet sitesi
100 adet seminer katılım belgesi
Uygulandığı İller YOZGAT
İSTANBUL
İZMIR
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
Avusturya
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program AB Kayıtlı istihdamın Teşviki Hibe Programı
Toplam Bütçe 169715 – Euro
Kullanılan Dış Kaynak 150045 -Euro
Kullanılan İç kaynak 19656 -Euro

Proje Adı İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
Proje Başlangıç / Süresi 12/17/2012 / 6  AY
Kısa Adı / Numarası  /
Çıktılar 11 adet meslek dalında eğitim almış 325 kursiyer
Kurslar sonrasında istihdam edilen 65 kursiyer
Bilgisayar Ağ Yönetimi, Teknik Ressam, Aşçılık, Hasta Yaşlı Bakımı, Kuaför, Halkla İlişkiler, Pvc Doğrama, Sekreter ve Büro Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe, Sıhhi Tesisat ve Reyon Görevlisi mesleklerinde verilmiş 11 adet meslek edindirme kursu
Uygulandığı İller YOZGAT
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program İŞKUR
Toplam Bütçe 914196 – Türk Lirasi
Kullanılan Dış Kaynak 914196 -Türk Lirasi
Kullanılan İç kaynak  -Türk Lirasi

Proje Adı GÜNE BAKANLAR PROJESİ
Proje Başlangıç / Süresi 7/1/2010 / 12  AY
Kısa Adı / Numarası GÜNE BAKANLAR PROJESİ / TR07H1,02-001/569
Ortak Olan Kurum Kuruluşlar SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
KAYSERİ TİCARET ODASI
Çıktılar 1. Sürekliliği sağlanmış proje web sitesi ve kadın girişimcilik ağı
2. Eğitim almış 100 kadın ve 4+3 proje ortağı ve iştirakçisi çalışanı
3. Danışmanlık hizmeti almış 30 kadın
4. Yaygınlaştırılmış proje
Uygulandığı İller KAYSERİ
SİVAS
YOZGAT
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ
Fon Alınan Program AB Kadın İstihdamını Geliştirme Hibe Programı
Toplam Bütçe 262850 – Euro
Kullanılan Dış Kaynak  -Türk Lirasi
Kullanılan İç kaynak  -Türk Lirasi

 

FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
Diller/Language