Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası

Untitled

 


Ticaret Sicil Müdürlüğü Genel İşlemler
 

Sicil Müdürlüğünün görevi; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Odalar Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Ticaret Siciline tescil, ilan, Oda kayıt işlemlerini yapmak, oluşturulan sicil dosyalarını saklamak ve bilgisayar ortamına aktarmak, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun yüklediği görevleri yerine getirmek, mevzuat uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek şeklindedir.

  • Ticari işletmelerin kuruluşları için Türk Ticaret Kanunu’nun zorunlu kıldığı tescil, iş ve işlemlerini yerine getirmek.

  • İşletmelerin ticaret sicil dosyalarını arşivlemek ve her an kullanıma hazır tutmak.

  • İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek.

  • Çeşitli nedenlerle yaşamı sona eren işletmelerin sicil kayıtlarının terkinini sağlamak.

  • Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak, tescili gerektiği halde başvuru yapılmayan işletmelerin re’sen tescil işlemlerini yapmak.

  • Kişilerin ve kuruluşların sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge taleplerini karşılamak.

  • Ticaret sicil iş ve işlemlerini hızlı ve verimli yürütebilmek için gerekli tedbirleri almak.

  • Ticaret siciline ilişkin görüş ve öneri taleplerini hazırlamak.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

   
Kurumsal

Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız

Kurumsal Yetkili Girişi

Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Yazı İşleri Birimi
"K" Türü Yetki Belgesi İşlemleri
Eğitim Talep Formu
İnsan Kaynakları

 

Bağlantılar

Sık Kullanılan Bağlantılar

Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası
İletişim

İletişim ve Ulaşım
Bilgi Edinme

 

Tel

+90 354 212 1121

Faks

+90 354 212 1829

 

Sosyal Medya

       

Telif Hakkı © 2015 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına ait olup bilgilerin fikri mülkiyeti gizli tutulmaktadır. 
Site Tasarım ve Kodlama: TSO Bilgi İşlem Birimi Cihangir Can Taşdemir